Libahundi Jälg  2012 

II etapp toimus 20.oktoobril Nõmmel  

23.10.2012   Sügisetapi tulemused   Vaheajad  Koondarvestus 2012  Tiiu pildid  Mairolti pildid  Kaart

18.10.2012 Infot rajameistrilt. 

17.10.2012 Soovitame võistluskeskusesse kohaletulekuks kasutada ühistransporti (buss nr 18 või Keila suunalisi ronge) või jalgratast. Pääsküla Gümnaasiumis asub jalgrattaparkla, võimalus on jätta kotid võistluse ajaks garderoobi.  

Veel rulluisuülesandest(täiendatud). Sügisesel Libahundil on kavas ühes lisaülesandes võimalus kasutada liikumiseks rulluiskusid (või rullsuuski). Abivahendina on lubatud kasutada keppe. Kiivri kandmine rulluisu etapil on kohustuslik. Ülesande algus ja lõpp on erinevates kohtades, mis on kaardil tuvastatavad. Rulluisu lisaülesannet võib läbida mõlemat pidi või  hoopis jalgsi, mis on mõnevõrra aeglasem liikumismoodus. Võistluskeskuses on kaks erinevat transpordivahendit, mis viivad võistkonna kõigi liikmete rulluisud (või -suusad) ja kiivrid võistkonna valikul kas siis ühte või teise rulluisu ülesande alguspunkti. Rulluisu ülesanne koosneb kokku 5 KP-st, millest 2 - raja otsmised on võistluskaardil tuvastatavad. Ülejäänud kolme KP kohta saab infot ülesande sooritamise alguses. Rulluisu ülesanne tuleb läbida tervikuna korraga st teisi, väljaspool rulluisu ülesannet olevaid KP-sid enne rulluisu ülesande lõpp-punkti võtta ei ole lubatud. Juhul kui  võetakse vahelt mõni punkt väljaspoolt rulluisu ülesannet, siis rulluisu rajaülesande punktid (iga KP 2 p) annulleeritakse.

Rulluiskude ja kiivrite transpordiks soovitame ise kaasa võtta oma  hästi tuvastatava koti. Samas on ka võimalik korraldajatelt saada  võistkonna kohta üks suur plastkott ning  kleepsuga võistkonna number kotile.   

Lisaks rulluiskudele on lisaülesannete sooritamisel vajalikud lamp ja ronimiseks sobilikud kindad.   

05.10.2012 Sarnaselt eelmise sügisega on jälle kavas rattarada. Rattaraja osalejad läbivad rulluisu ülesande  rattaga.   Vaata rattaraja juhendit

16.09.2012 Sügisene etapp toimub Nõmmel, Tallinnas võistluskeskusega Pääsküla Gümnaasiumis.  Vaata juhendit  Registreerimine on avatud.

 

I etapp toimus 12.mail Jägalas  

20.05.2012 Kevadetapi tulemused koos liikumisteekonnaga  Vaheajad  Kaart (jpg)
Pildid   Kohtunike pildid   Stardiülesande kaart koos kõikide punktidega   Registreerunud võistkonnad  Vaata juhendit 

Stardiülesande õige vastus sõltus võistkonna rinnanumbrist:

AKEN    -  1-e ja 6-ga lõppevad rinnanumbrid
KOER    -  2-e ja 7-ga lõppevad rinnanumbrid
SONI     -  3-e ja 8-ga lõppevad rinnanumbrid  
REIS      -  4-e ja 9-ga lõppevad rinnanumbrid 
SINA     -  5-e ja 0-ga lõppevad rinnanumbrid    

10.05.2012 Rajameistri info. 
Teekonna planeerimine pakub sel etapil tõsisemat väljakutset, sest rajaplaneeringule on seatud mitmed piirangud:

1. Maastik on kahel pool Tallinn-Narva maanteed, mille ületamine on lubatud ainult kolmes kohas, milles kõigis paiknevad ka KP-d. Neist üks ületuskoht on Narva mnt ja Aegviidu mnt 2-tasandiline ristmik, kus saab Narva maanteed ületada nii silla alt kui viadukti pealt. Muudes kohtades maantee ületamine on keelatud, tuvastatav SI-märgetega ja toob kaasa 20 trahvipunkti.

2. Maastik ulatub ka Jägala jõe mõlemale kaldale. Jõe ületuskohti on 7, need on kõik kaardil vastava leppemärgiga märgitud. Jõgi on lai ja enamasti kiirevooluline. Märgistamata kohtades jõe ületamine on rangelt
mittesoovitav ja võistlejate omal vastutusel, sest võib ohtu seada elu ja tervise. Seitsmest kaks jõeületuskohta seavad võistlejatele eritingimused:
- Rippsild, millele on korraga lubatud kuni 5 inimest vähemalt 5-meetriste vahedega ja ühesuunaline liiklus ning ei tohi joosta. Seal reguleerivad liiklust kohtunikud ja võib tekkida järjekordi. Rippsilla juures ooteaegu võistlejate finishiajale ei lisata
- Vana tamm, mille juures on silt "eluohtlik" ei ole tegelikult ohtlik, kui sillal jalgade ette vaadata ja mitte joosta.
Vt. sildade pildid kodulehel.

Keelatud on sisenemine erakruntidele, kasvava viljaga põldudele ja kaardil märgitud keelualadele (viimaste hulgas on üks RMK istutusala ja Jägala sõjaväelinnaku territoorium).
Kõikide punktide läbimine vajab kokku 54 märget, max summa 194 p, linnulennuline kõigi punktide teekond 37.8 km.

08.05.2012(täiendatud)  Libahundi kevadetapist täpsemalt.
Võistluskeskus asub Jägala jõe kaldal, tähistus Peterburi maanteelt Ruu bussipeatuse lähedalt, ca 1.6 km Aegviidu ristist, Tallinna poolt tulles pööre paremale. Selleks, et  jõuaks rahulikult rada planeerida, soovitame kohalesõiduks varuda tavapärasest rohkem aega, sest liikumine metsateedel on aeglasem ning parkimine võib võtta rohkem aega. Pesemisvõimalus jões, koha peal välikäimlad ning toitlustuseks telk. Parkimine võistluskeskuse läheduses. Soe vesi ja saun puuduvad. Rinnanumbrid asuvad võistluskeskuses nööril, numbrid palume kindlasti  vaadata 
stardiprotokollist.

Paar sõna maastikust. Libahundi Jälje kevadise etapi maastikku läbivad kiire vooluga Jägala jõgi ning  Peterburi maantee. Peterburi maanteed tohib ületada vaid kaardil näidatud kohtades. Piibe maanteel liikumispiiranguid ei ole. Jägala jõe ületamiseks on mitmeid sildu, keelatud pole ujumine.  Voolu kiirus jõe osadel on erinev sõltuvalt tammide ja paisude asukohast, temperatuur kevadiselt madal.. Jõe ületamine nii sildadel kui ujudes rangelt võistlejate omal vastutusel. Rada on planeeritud selliselt, et   enamus ületuskohti jääb loogilistele liikumisteedele. Maastikku iseloomustavad  jõeäärsed metsad on risused, aga maikuus siiski normaalselt läbitavad. Sihivõrk osaliselt kadumas, lisandunud on raiesmikke ja palkide väljaveoteid, mida kaart ei kajasta,  kraavidevõrk on viimase kümnendi arendustele paremini vastu pidanud. Kolmandik maastikust on hästi joostav männimets. Veeseis alaneb iga nädalaga, vesiseid kohti jõest kaugemal minimaalselt. Lagedat maastikuosa seekord väga minimaalselt.

Lisaülesannete võtmesõnadeks on vesi ja puit. Soovitame kindlasti kaasa võtta kindad ja terav taskunuga. Mitmete lisaülesannete lahendamisel on eeliseks suurem võistkonna koosseis. 

  Mõningaid pilte maastikust