Libahundi Jälg  2010 

II etapp toimus 23. oktoobril Padisel.

  Sügisetapi tulemused  Etapiajad     Koondarvestus    KP läbimiste statistika   Pildid  Tuhamäe pildid

Veidi selgitusi tulemuste kohta. 
Stardiülesanne oli mõeldud mikro-orienteerumisena js sellise reegliga, kus igas punkti parvest viimane märge läheks õige sooritusena arvesse. Kuna selgitused polnud üheselt mõistetavad, siis otsustasime lugeda õigeks soorituseks kaardil olevates punktides komposteerimise hoolimata  märgetest valedes punktides. Kokku oli kümme erinevat varianti o-rada  ning õige punkti läbimist oli võimalik kontrollida ainult maastiku ja kaardi abil. Täpsem tabel erinevatest variantidest: hajutustabel. Selle tõttu on minimaalseid erinevusi  laupäeval väljahõigatud tulemustes. 
Tulemustes kajastuv trahv sisaldab korrigeerimist valede (või liigselt võetud) stardiülesande punktide osas, ajatrahvi (kusjuures ooteaegade võrra on kontrollaega võistkondadel pikendatud) ning 80 ja 81 läbimise ajapiirangu (1tund ) rikkumisest tulenev trahv.  Kusjuures ei ole võetud arvesse esimese 30 minuti jooksul tekkinud segadust 80 KP märkimisel ja suunamisel 81-e. Ajapiirangu rikkumise tõttu said 3-punktise trahvi võistkonnad rinnanumbritega: 442, 247, 272, 443. 

võistluskaart (37mb)  Rummu tuhamäe kaart (KP 85)    Stardiülesande kaart kõikide punktidega

 Rajameistri info   juhend  Registreerunud võistkonnad  

I etapp toimus 8. mail Aegviidus. 

 Tulemused     Pildid   Etapiajad   SI-jaamade numbreid selgitav tabel  
Võistluskaart jpg(3M)   Kanuuülesande kaart kõikide punktidega
Selgituseks stardi ja kanuuülesande kohta.
Nii stardi- kui ka kanuuülesanne oli "hajutusega" viie erineva variandiga. Õigele vastusele vastava SI-jaama numbri  stardiülesande kohta leiab alljärgnevast tabelist:

Võistkonna rinnanumbri viimane number Stardiülesanne Kanuuülesanne
 1 või 6 91 81
 2 või 7 92 82
 3 või 8 93 83
 4 või 9 94 84
 5 või 0 95 85

Näiteks võistkonna rinnanumbriga 216 jaoks oli stardiülesande õigele vastusele vastav SI-jaam nr 91 ja  kanuuülesande õigele KP-le vastav SI-jaam nr 81.

 Täpsem võistluskeskuse skeem   Registreerunute nimekiri  I etapi juhend 

 Infot maastikust.
Libahundi Jälje kevadise etapi maastik on suuremalt osalt metsane, huvitavalt vahelduva reljeefiga ala. Esineb soid-rabasid, kevadiselt vesise pinnaga metsa kõrvuti täiesti kuiva ja kõva pinnaga kõrgendikega. Metsa läbitus varieeruv, väga heast väga halvani. Domineerib siiski väga hea kuni keskmise läbitavusega okaspuumets. Maastikul on mitu väiksemat järve, samuti läbib maastikku jõgi, mis on hetkel veel üsna laialt üle oma loomulike kallaste. Teedevõrk erineva tihedusega, suurel osal maastikust korrapärane sihivõrk. Ohukohtadeks on tiheda liiklusega Piibe maantee ja Tallinn-Tapa raudtee.Maastikul on 40 KP, sh 6 lisaülesannet 
+ lisaülesanne stardis. Maastikupunktid on numbritega 20-69, lisaülesanded 80-85. Max punktide summa on 195p. Optimaalne teekond kõikide punktide võtmiseks on linnulennult umbes 39 km.  Ohukohad: raudtee  ületused, Piibe maantee ja karu, mida Jaan Kirsipuu kohtas samal päeval kui rajameeskond trassi ettevalmistas (lugege SL Õhtulehest). 
NB! Kindlasti peab iga võistkond olema varustatud vähemalt ühe paari  libisemiskindlate kinnastega, muidu kõiki lisaülesandeid pole võimalik sooritada.