Libahundi Jälg  2009 

II etapp toimus 24. oktoobril Paliveres. 

Sügisetapi finishiprotokoll
  Koondarvestus 2009  Etapiajad   

Pildid   Jaanuse pildid    Seikluspunktide kirjeldus  Kaardid

Juhend   Rules (in english) 

Lisaülesannete analüüsi fail

25.10.09 Järjekordne Libahundi Jälje hooaeg on läbi. 
Õnnitleme absoluutseid võitjaid võistkondi Down and Dirty, SRD I ja Rakvere Dream Team! 
Viimasel etapil tekitas palju küsimusi esimene lisaülesanne, milleks oli stardist alanud legendirada. Iga võistkond sai oma rinnanumbrile vastava tekstlegendi. Võistkonnad pidid läbima 4 KP-ga raja kasutades tekstlegendi.   Hajutamaks võistlejate massi, oli 4 erinevat  legendirada, mis läbisid kahte erinevat komplekti kontrollpunktide järjestust. Paarisarvulised võistkonna numbrid pidid läbima KP-d numbritega 19,22,20,23. Paarituarvuliste rinnanumbritega  võistkondade rajale jäid  KP-d numbritega 18,22,20,21. Võistkonnad, kes võtsid vale numbriga KP, sai 2 võistluspunkti trahvi.  Legendiraja kokkuvõte
Kahjuks ei suutnud võistluspäeva õhtul korrektselt tulemusi kokku saada, mistõttu on võistlusklassides HD ja HD18 esikolmiku järjestus muutunud võrreldes autasustamisega:
Võistlusklassis HD  koondarvestus: 1. Stereo  2. Kehrakad  3.-4. H ja SW. 
Võistlusklassis HD18 koondarvestus: 1. Lendsuss 2. Puuroigas 3. Iiah
Võistlusklassis HD18 sügisetapi järjestus: 1. Puuroigas 2. Iiah 3. Koos ja Hoos
Vabandame võistkondade Iiah ja SW ees, kes jäid teenimatult autasustamisest kõrvale. Lepime eraldi kokku auhindade kohaletoimetamise.

Skikide punkti pildid ja  arvamused saate lisada:  http://www.rullid.ee/?libahundi-jalajalg,107

21.10.09
Veel infot maastikult. Maastikul on ainult looduslikud joogipunktid- raba laukad, jõed , kraavid. Ärge unustage kindaid kaasa võtmast- neid võib vaja minna. Ääsmäe - Haapsalu maantee on keeluala, mida võib ettevaatlikult ületada, aga mille ääres joosta pole lubatud. Lähemal kui 2 m teeservast jooksmine on keelatud. Maantee ületamiseks sobivaim koht on raudtee viadukt.

Võistluskeskus Palivere mõisas asub peale Palivere asulat ca 1.5 km. Tallinna poolt tulijad ei peaks pöörama Paliverre  vasakule, vaid tuleks sõita edasi. Hiljem pöörata  paremale, viit Palivere Laste- ja Noortekodu koos Libahundi tähistusega.
 Vihm on teinud märjad metsad veel märjemaks. Kraavide ja jõgede veetase on viimaste nädalate jooksul tõusnud märgatavalt -kohati on kraavide sügavus üle meetri. Rajameistrid on kohendanud  veetakistuste ületamiseks loogilistele liikumisteedele kohalikust materjalist purdeid, mis tagavad mingil määral kuivema ülemineku, kuid vajavad ületamisel osavust ja  ettevaatlikust. Kõrgema sportlike eesmärkideta võistkonnad võiksid kaaluda sobivaimate  jalanõudena  kummikuid. Vastukaaluks liigniiskusele on sügisene taimestik jälle parandanud metsa nähtavust ja läbitavust.
Palivere ümbruse maastikul ootab võistlejaid maastik, mis koosneb ca 40% ulatuses hea või keskmise läbitavusega männi-, kuuse- või mõlema segu mets. Suurel osal sellest on tihe kraavide/sihtide võrk. See osa on kohati Läänemaa kohta harjumatult reljeefne, kõrguste vahed kuni 35m, ühel nõlval kuni 20m, ca 30% keskmise või kehvema läbitavusega segamets vaheldumisi noorendike/raiesmikega, reljeefivaene, ca 15% rabad või rabametsad ning ca 15% lagedad, valdavalt niidetud heinamaad, koristatud viljapõllud, karjamaad - paljud ümbritsetud elektrikarjusega. Maastikule jääb ka Palivere alevik. Kaart põhineb 2005.a. põhikaardil, mille välitööd on aastast 2001, seetõttu peab arvestama mõningate taimestiku muutustega - uued raiesmikud, metsa kasvanud raiesmikud. Kapitaalsema situatsiooni muudatused (uued majad, teed jne) üritame peale kaardistada, kuid 100% garantiid selles osas anda ei saa. Nimetatud muudatusi on siiski vähe. Kaart ei saa kajastama metsade läbitavust, küll aga metsa liiki jaotuses okas-, sega- ja lehtpuumets ja eristatavad on ka raiesmikud/noorendikud 2001.a. seisuga ning raba- või soostunud mets. Kaardi mõõtkava tuleb vahemikus 1:20000 kuni 1:25000, H = 2,5m. Eelinfo täieneb, jälgige ka edasist informatsiooni.

 
I etapp  toimus 10. mail Naissaarel. 

Naisaare etapi tulemused    Etapiajad      KP 76 ja 72 punkti pildid    Kaart (6 MB)

07.05.09  Optimaalne teekond Naissaare etapi kõikide punktide läbimisel on ca 36 km, Si märkeid sel juhul tuleks 43  tükki. Kuni 28  km läbijad võistkonnad peaksid saama hakkama väiksema mahuga Si-pulgaga, mis mahutab 35 märget. 
Rajal on üks joogipunkt, juua saab ka võistluskeskusest. Kindlasti tuleks arvestada, et ühe seikluspunkti sooritamisel  läheb vaja taskulampi.  
Autod on Tallinnas võimalik jätta Norde Centrumi parklasse, kus peaks laupäeval olema tasuta. Lähedal asub ka EuroParki Ahtri parkla 25 kroonise päevahinnaga. 

Võistluspäeva täpsem ajakava    Registreerunud võistkonnad (koos Tallinnast väljumise ajaga)   Juhend

Pildid maastikust  

30.04.09  Meil on heameel teatada, et kõik ootelehel olijad saavad võistlusel osaleda! Seoses sellega tegime saarele sõidul laevatranspordi osas muutusi.Võistlejad toimetame Naissaarele kahes grupis. 
Seega laev väljub Tallinnast kaks korda ja Naissaarel toimub kaks ühisstarti 1.5 tunnise vahega. Jagasime võistkonnad kahte gruppi:
  esimene grupp väljub Tallinnast Admiraliteedi basseni äärest kell 8:00 ning stardib võistlusele Naissaarel kell 10:00 ja teine grupp väljub Tallinnast kell 10:00 ning stardib Naissaarel kell 11:30.  Laeva sõidu aeg on 50-60 minutit.  Tagasitulek saarelt toimub samade gruppide alusel, laev esimese grupiga väljub Naissaarelt kell 17:30 ja  teise grupiga 19:30. Oma  transpordiga tulijad stardivad reeglina Naissaarel kell 10:00, kuid palun kontrollida stardigruppi võistlejate nimekirjast. Võistkonna Tallinnast  väljumisaeg on toodud registreerunud võistkondade nimekirjas. KOHUSTUSLIK on kõikidel võistkondadel gruppidesse jaotamisest rangelt kinni pidada nii Naissaarele sõidul kui ka Tallinnasse tagasi sõidul!

Kõik 17.04- ks registreerunud võistkonnad on tasunud tänaseks stardimaksu. Kuna saime kahe reisi tõttu laevale 35 kohta juurde, siis avame registreerimise lisandunud kohtadele. Uute registreerijate  väljumisaeg Tallinnast selgub vahetult enne võistluspäeva, kuna arvatavasti tuleb  võistkondi gruppide vahel ümber paigutada. Palume kindlasti kontrollida  väljumisaega Tallinnast vahetult enne võistlust. Oma  transpordiga tulijatel palume kontrollida stardigruppi võistkondade nimekirjast.

15.03.09    Sel aastal toimub Libahundi Jälg  kaheetapilisena. Kevadine etapp toimub 9. mail Naissaarel. Meile teadaolevalt on see esimene orienteerumislaadne võistlus üldse Naissaarel. Korraldajate poolt on organiseeritud transport võistluspäeva hommikul saarele ning peale võistlust tagasi, sõidu hind sisaldub osalustasu sees. Kuna laev mahutab 200 inimest, siis registreerimine toimub 28.04-ni registreerimise järjekorra alusel kuni 200 võistlejat on täis. Ülejäänud võistkonnad lisame ootenimekirja  ning  täiendavate transpordivõimaluste tekkimise korral saame transportida saarele veel võistlejaid.  Võistkond loetakse registreerunuks peale registreerimist kodulehel ja osavõtutasu laekumist MTÜ Aktiivikeskuse kontole. Osavõtutasu suurus on 290 kr (250 kr oma transpordi korral) ning  HD18 ja nooremate võistlusklasside osalejatele  190 kr (150 kr oma transpordi korral) krooni osaleja kohta.  Registreerimine algab 23.märtsil.  Täpsem info jooksvalt Libahundi kodulehel.